Velkommen til GM Medical A/S

GM-Medical A/S ble grunnlagt i 1987 og er en 100% danskeid bedrift som markedsfører medisinteknisk apparatur og forbruksartikler innen spesialistfeltene Operasjon/Sterilsentraler, Anestesi/Intensiv, Traumemedisin/Prehospital, Simulasjon, Obstetrikk/Pediatri/Neonatalogi og Laserbehandlinger.

GM-Medical A/S har datterselskaper i Sverige, Norge og Finland.

Mød os på:

31.1–2.2 2020: Barneanestesikurs
Tromsø
Se mere om mødet her

19.–20.3 2020: KlinSim
Kalmar
Se mere om mødet her

24.–25.4 2020: ESRA Zone Meeting
Oslo
Se mere om mødet her

28.4 2020: 1st DASAIM Symposium on Perioperative Medicine
København
Se mere om mødet her

16.–18.5 2020: CiPAC
København
Se mere om mødet her

19.6 2020: PTS (Paediatric Trauma Symposium)
København
Se mere om mødet her